Giới thiệu giao dịch điện tử và Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử

Với mục tiêu không ngừng nâng cao trải nghiệm và chất lượng dịch vụ, Global Care trân trọng thông báo về Giao dịch điện tử và Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử trên ứng dụng U-in và tại trang web www.globalcare.vn như sau: