Bảo Hiểm Đột Quỵ


Quyền Lợi Bảo Hiểm
Quyền lợi:
Phạm vi bảo hiểm Hiệu lực bảo hiểm Mức trách nhiệm
Gói Vàng Gói Kim Cương
Tử vong, thương tật vĩnh viễn do Đột quỵ Sau 02 ngày, kể từ ngày đóng phí đầy đủ. 50.000.000 100.000.000
Trợ cấp nằm viện do Đột quỵ 500.000 đ/ngày Tối đa 30 ngày/ năm 1.000.000 đ/ngày Tối đa 30 ngày/ năm
Phí bảo hiểm (năm) 295.000 đ 590.000 đ
Quyền lợi đối với Đột quỵ:
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả tối đa đến Số tiền bảo hiểm ghi trong Chứng nhận bảo hiểm.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả số tiền tương ứng với tỷ lệ phần trăm thương tật được nêu cụ thể tại Phụ lục 01 của Quy tắc này.
Quyền lợi đối với trợ cấp nằm viện do đột quỵ:
 • Bảo hiểm viễn đông sẽ chi trả trợ cấp nằm viện tương ứng số tiền bảo hiểm cho mỗi Ngày nằm viện được thể hiện trong bảng quyền lợi, kể từ Ngày nằm viện thứ 3 (ba), nhưng không quá 30 ngày/năm.
 • Tổng mức trách nhiệm tối đa của Bảo hiểm Viễn Đông cho 2 quyền lợi A, B không vượt qua Số tiền bảo hiểm ghi trên Chứng nhận bảo hiểm.
 
Đối Tượng Bảo Hiểm
Đối tượng bảo hiểm là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi và không quá 60 tuổi tại ngày tham gia bảo hiểm.
Quy Tắc Bảo Hiểm
Căn cứ vào Quy tắc Bảo hiểm Trụ cột gia đình ban hành kèm theo Quyết định số 237/2015/QĐ-VASS/TGĐ ngày 17/09/2015 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) (sau đây gọi tắt là Quy tắc) và các điều khoản khác được thỏa thuận giữa các bên tại Phụ lục này. Bên B sẽ chi trả bồi thường cho Người được bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn bất ngờ xảy ra trong thời hạn bảo hiểm. Trong trường hợp có bất cứ mâu thuẫn nào giữa Quy tắc và các điều khoản được quy định tại Phụ lục này, Các Bên sẽ ưu tiên áp dụng các điều khoản được quy định tại Phụ lục này.
Phạm Vi Bồi Thường
  • Phạm vi 1: Tử vong hoặc Thương tật vĩnh viễn do tai nạn.
Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc Thương tật vĩnh viễn do tai nạn mà không thuộc các điểm loại trừ của Quy tắc bảo hiểm.
  • Phạm vi 2: Tử vong hoặc Thương tật vĩnh viễn do Đột quỵ, đột tử và các Bệnh đặc biệt.
Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc Thương tật vĩnh viễn do Đột quỵ, đột tử và các Bệnh đặc biệt được định nghĩa bên trên mà không thuộc các điểm loại trừ của Quy tắc bảo hiểm.
  • Phạm vi 3: Tử vong do Bệnh thông thường, Dịch bệnh và bệnh khác.
Người được bảo hiểm bị tử vong do Bệnh thông thường, Dịch bệnh và bệnh khác mà không thuộc các điểm loại trừ của Quy tắc bảo hiểm.
  • Phạm vi 4: Trợ cấp nằm viện.
Trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật vĩnh viễn do tai nạn, đột quỵ, bệnh đặc biệt và bệnh thông thường. Bảo hiểm Viễn Đông sẽ chi trả trợ cấp nằm viện kể từ Ngày nằm viện thứ 3. (ba).
Các Điểm Loại Trừ Bồi Thường
Loại trừ các trường hợp sau:
 • Những người đang bị bệnh tâm thần, phong (cùi,hủi);
 • Những người đang có tỷ lệ thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
 • Người đang trong thời gian điều trị hoặc đang mắc các bệnh đặc biệt.
 • Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc việc tử vong hay thương tật vĩnh viễn của Người được bảo hiểm bị gây ra bởi người thụ hưởng, người thừa kế hợp pháp;
 • Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động thể thao chuyên nghiệp;
 • Do ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác;
 • Ngộ độc thức ăn, đồ uống;
 • Bị các bệnh/triệu chứng bẩm sinh; Phẩu thuật thẩm mỹ.
 • Bệnh/thương tật có sẵn;
 • Do các bệnh lây lan qua đường tình dục, bệnh giang mai, bệnh lậu, liên quan đến các bệnh thuộc hội chứng suy giảm miễn dịch (HIV);
 • Do điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của bác sỹ hoặc cơ sở y tế.
Hồ Sơ Yêu Cầu Bồi Thường
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm (Bản chính hoặc bản sao).
 • Giấy Thông báo và yêu cầu trả tiền bảo hiểm do Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng/Người thừa kế hợp pháp điền đầy đủ và ký tên.
 • Bản gốc hay bản sao hợp lệ của Giấy chứng tử (trong trường hợp Tử vong), trong một số trường hợp đặc biệt, Bảo hiểm Viễn Đông có thể yêu cầu giám định pháp y nếu thấy cần thiết và được pháp luật cho phép.
 • Bản gốc hay bản sao hợp lệ Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng Thương tật vĩnh viễn của Người được bảo hiểm, các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị (Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Phiếu mổ - trường hợp phải phẫu thuật, Đơn thuốc, hóa đơn, biên lai thu tiền viện phí, Phim X – quang,...).
 • Trường hợp Người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp
 

TƯ VẤN THÔNG TIN BẢO HIỂM

Bạn đang cần hỗ trợ tư vấn về bảo hiểm, đừng ngại hãy liên hệ với chúng tôi ngay....
ĐĂNG KÝ