Bảo Hiểm Y Tế

Bảo hiểm y tế hộ gia đình là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quản Bảo hiểm xã hội thực hiện.
Đặc biệt, từ ngày 23/12/2022, Global Care đã chính thức trở thành Đại lý thu của BHXH Việt Nam. Quý khách hàng có thể tham gia BHYT hộ gia đình hoàn toàn trực tuyến chỉ với vài phút ngay trên ứng dụng GSale của Global Care.

Quyền Lợi Bảo Hiểm
Tham gia BHYT, bạn sẽ hưởng được nhiều quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng tại các cơ sở, trung tâm y tế và bệnh viện theo quy định.
- Được cấp thẻ BHYT.
- Được chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB) trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng quy định trên thẻ BHYT
- Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào tháng đầu mỗi quý.
- Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT
Đối Tượng Bảo Hiểm
- Những người có tên trong Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú hoặc cùng đăng ký thường trú/tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật.
- Đăng ký thường trú/tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật.
- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành.
- Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội, trừ những người đã có thẻ BHYT thuộc nhóm tham gia khác
- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT
- Trừ những người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc nhóm khác mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.
Phạm Vi Bồi Thường
Việt Nam
Các Điểm Loại Trừ Bồi Thường
Theo quy tắc luật BHYT đang hiện hành
Hồ Sơ Yêu Cầu Bồi Thường
Theo quy tắc luật BHYT đang hiện hành

TƯ VẤN THÔNG TIN BẢO HIỂM

Bạn đang cần hỗ trợ tư vấn về bảo hiểm, đừng ngại hãy liên hệ với chúng tôi ngay....
ĐĂNG KÝ