Bảo hiểm trợ cấp
nằm viện

Một sản phẩm - hai phạm vi bảo hiểm.

Bên cạnh việc bảo vệ cho rủi ro chính yếu là Tai Nạn, chúng tôi hiểu rằng bạn cũng cần được hỗ trợ khi nằm viện do Ốm Đau Bệnh Tật.

3 Lý do nên mua
bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Chi phí tối ưu cho rủi ro Tai nạn cơ bản

Chi phí tối ưu cho rủi ro Tai nạn cơ bản

Hỗ trợ bạn trong trường hợp nhập viện do ốm đau

Hỗ trợ bạn trong trường hợp nhập viện do ốm đau

Phù hợp với giới trẻ dù độc thân hay đã có gia đình

Phù hợp với giới trẻ dù độc thân hay đã có gia đình

Sản phẩm của bạn

 BẢO HIỂM TRỢ CẤP NẰM VIỆN CÁ NHÂN (MIC)​

BẢO HIỂM TRỢ CẤP NẰM VIỆN CÁ NHÂN (MIC)​

Hỗ trợ tai nạn & nằm viện do ốm đau,
bệnh tật, biến chứng thai sản​

BẢO HIỂM AN TÂM GIA ĐÌNH VIỆT (PVI)​

BẢO HIỂM AN TÂM GIA ĐÌNH VIỆT (PVI)​

Bảo vệ trọn vẹn gia đình nhỏ với
một mức phí bảo hiểm cho tối đa 5 người
(bao gồm vợ, chồng, con từ 1 đến 18 tuổi) ​

Bảo vệ chính mình và những người thân yêu ngay hôm nay

Bạn không chỉ được hỗ trợ tài chính khi gặp tai nạn mà còn chia sẻ khi nằm viện do ốm đau bệnh tật. Đây là một sản phẩm dành riêng cho bạn và gia đình nhỏ của mình.

Tham khảo quyền lợi

BẢO HIỂM CHÍNH CƠ BẢN NÂNG CAO TOÀN DIỆN
1 TỔNG SỐ TIỀN BẢO HIỂM/vụ VND 50.000.000 VND 100.000.000 VND 150.000.000
Chết do tai nạn VND 50.000.000 VND 100.000.000 VND 150.000.000
Thương tật thân thể vĩnh viễn do tai nạn Theo tỷ lệ % thương tật vĩnh viễn Theo tỷ lệ % thương tật vĩnh viễn Theo tỷ lệ % thương tật vĩnh viễn
Thương tật thân thể tạm thời do tai nạn Chi phí điều trị thực tế không quá tỷ lệ % theo bảng tỷ lệ thương tật Chi phí điều trị thực tế không quá tỷ lệ % theo bảng tỷ lệ thương tật Chi phí điều trị thực tế không quá tỷ lệ % theo bảng tỷ lệ thương tật
2 Tử vong do ốm đau bệnh tật, thai sản VND 50.000.000 VND 100.000.000 VND 150.000.000
3 Trợ cấp nằm viện phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản.
Giới hạn chi trả/ngày và tối đa 60 ngày/năm (bao gồm tây y và đông y) và chi trả như sau.
– Tây y: 100% số tiền trợ cấp ngày.
– Đông y: 50% số tiền trợ cấp ngày.
VND 300.000 VND 500.000 VND 700.000
Giới hạn tối đa: 10 ngày nằm viện/lần Giới hạn tối đa: 10 ngày nằm viện/lần Giới hạn tối đa: 10 ngày nằm viện/lần
Phẫu thuật Trả theo chi phí thực tế nhưng không vượt quá tỷ lệ quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền phẩu thuật Trả theo chi phí thực tế nhưng không vượt quá tỷ lệ quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền phẩu thuật Trả theo chi phí thực tế nhưng không vượt quá tỷ lệ quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền phẩu thuật
Quy tắc bảo hiểm áp dụng Kết hợp con người của MIC
Phí bảo hiểm/ năm VND 1.150.000 VND 2.150.000 VND 3.200.000

1. Quyền lợi

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỐ TIỀN BẢO HIỂM (VNĐ)
1. Tử vong, thương tật bộ phận do tai nạn. VND 50,000,000/vụ
Tử vong do tai nạn. 50,000,000
Thương tật bộ phận do tai nạn. Chi trả theo bảng tỉ lệ thương tật
2. Trợ cấp nằm viện do ốm đau, bệnh tật. 50,000,000
Số ngày trả trợ cấp nằm việntrong năm tối đa không quá 10 ngày/năm, trong đó:
Chi trả lệ phí nằm viện trợ cấp mất giảm thu nhập trong 10 ngày năm viện đầu tiên, chi trả mỗi ngày
– Đối với trường hợp theo phương pháp Tây y.
300,000
Trường hợp khách hàng điều trị theo phương pháp đông y. Chi trả nằm viện thực tế, tối đa không quá giới hạn chi trả/ ngày
– Đối với trường hợp theo phương pháp đông y.
50,000
(Số ngày trả trợ cấp nằm viện trong năm tối đa đối đa không quá 60 ngày/ năm)
3. Trợ cấp phẫu thuật trong trường hợp ốm đau, bệnh tật. Chi trả theo bảng tỉ lệ phẫu thuật, tối đa tới số tiền bảo hiểm.
Tổng phí bảo hiểm/ gia đình VND 2,300,000

2. Bảng phí cá nhân

Quyền lợi bảo hiểm/ độ tuổi Độ tuổi
1 -15 16 – 40 41 – 50 51 – 60 Trên 60
Tổng phí bảo hiểm cá nhân trên năm (VNĐ) 804,462 830,000 1,123,692 1,238,615 1,596,154

Bạn đang cần hỗ trợ tư vấn về bảo hiểm, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi ngay...

Client Logo
Nguyễn Minh Hưng Khách hàng

Dịch vụ hỗ trợ bồi thường của Global Care khá chu đáo. Sau khi mình nộp hồ sơ bồi thường mà công ty bảo hiểm cứ ý ới mình tùm lum giấy tờ, chả hiểu mô tê gì. Nhờ mấy bạn giúp đỡ mà mình đã được bồi thường nhanh chóng. Xin cám ơn các bạn.

Client Logo
Trần Thị Diễm Khách hàng

Sản phẩm An Tâm gia Đình Việt rất tiện dụng cho gia đình nhỏ của mình. Do hai vợ chồng chỉ quan tâm đến tai nạn nhưng sản phẩm này còn hỗ trợ khi nằm viện nữa chứ. Đặc biệt là miễn phí con 2 đứa nhóc của mình luôn. Rất đang để tham khảo nhé.