Thông tin yêu cầu bảo hiểm, form biểu mẫu bồi thường,
cách yêu cầu bảo hiểm trên ứng dụng U-in ...

hướng dẫn bồi thường

KHAI BÁO TRỰC TIẾP QUA ỨNG DỤNG U-IN NỘP HỒ SƠ GỐC TRỰC TIẾP
1. Tải app U-in.
2. Khai báo online chỉ với 10 phút.
3. U-in phản hồi tình trạng hồ sơ thiếu đủ và thông báo bổ sung nếu có.
1. Điền vào Giấy đề nghị bồi thường.
2. Nộp hồ sơ gốc về Công ty bảo hiểm: Giấy đề nghị bồi thường, chứng từ y tế…
3. Nhà Bảo hiểm qua quá trình kiểm duyệt bản cứng hồ sơ, ra thông báo bổ sung hồ sơ nếu có.

tài liệu mẫu yêu cầu bồi thường

Mẫu tham khảo