• 650K+
  Thành viên đăng ký mới
 • 3Tr+
  Sản phẩm bán ra hàng năm
 • 600+
  Doanh nghiệp tin tưởng hợp tác
 • 24/7
  Chăm sóc khách hàng

SẢN PHẨM CỦA BẠN

 • Ứng dụng bán hàng, quản lý doanh thu, phát triển CTV

 • App in App, white-label app hoặc app bán hàng theo yêu cầu

 • Ứng dụng khai báo bồi thường online, tra cứu dữ liệu và quản lý hợp đồng bảo hiểm online

 • Website Portal bán hàng và giới thiệu dịch vụ, Bộ APIs kết nối bán hàng và quản lý

CÁC ĐỐI TÁC CỦA GLOBAL CARE

TIN TỨC & SỰ KIỆN