Bảo Hiểm HomeCare


Quyền Lợi Bảo Hiểm
BẢN TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ PHÍ BẢO HIỂM
STT GÓI BẢO HIỂM GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3
Tổng số tiền bảo hiểm 850,000,000 1,600,000,000 3,000,000,000
1 Ngôi nhà (khung nhà) 500,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000
2 Tài sản bên trong * 300,000,000 500,000,000 800,000,000
3 Trách nhiệm công cộng 50,000,000 100,000,000 200,000,000
Phí bảo hiểm đã bao gồm VAT 400,000 650,000 1,150,000
Đối Tượng Bảo Hiểm
Đối tượng: nhà ở, chung cư. - Khung nhà hoặc giá trị xây dựng ngôi nhà. - Tài sản bên trong ngôi nhà.
Quy Tắc Bảo Hiểm
Theo Quy tắc bảo hiểm Toàn diện Nhà Tư nhân ban hành kèm theo Quyết định số: 670/QD-PVIBH ngày 11 tháng 05 năm 2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI.
Phạm Vi Bồi Thường
1. Cháy do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác nhưng loại trừ thiệt hại do:
  • Tài sản tự lên men, tỏa nhiệt hoặc tự cháy
  • Tài sản bị đốt cháy theo lệnh / quyết định của cơ quan công quyền cho dù việc ra lệnh /quyết định đó có đúng và phù hợp với quy định của pháp luật hay không.
2. Nổ bình gas hoặc nồi hơi, binh đun nước phục vụ sinh hoạt. 3. Sét đánh trực tiếp. 4. Tràn nước từ bể chứa, đường ống, thiết bị chứa nước nhưng loại trừ tài sản bị tổn thất hoặc thiệt hại do nước từ hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động. 5. Trộm cắp/cướp tài sản đi kèm dấu hiệu đột nhập và/hoặc sử dụng vũ lực, bạo động, đình công, hành động ác ý của bất kỳ người nào khác không phải Người được bảo hiểm hoặc thành viên trong gia đình Người được bảo hiểm đang sinh sống tại Ngôi nhà được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm. 6. Thiệt hại do:
  • Đâm va bởi xe cộ hoặc động vật không thuộc quyền sở hữu, kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc các thành viên trong gia đình Người được bảo hiểm đang sinh sống tại Ngôi nhà được bảo hiểm hoặc người làm thuê cho Người được bảo hiểm tại Ngôi nhà được bảo hiểm.
  • Máy bay và các thiết bị trên không khác và/hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào.
  • Cây đổ, cành cây gãy hoặc bất kỳ đồ vật / thiết bị nào khác (không thuộc sở hữu hoặc quản lý của Người được bảo hiểm) rơi vào Ngôi nhà được bảo hiểm và không phải do hành động cố tình của Người được bảo hiểm hoặc các thành viên trong gia đình Người được bảo hiểm đang sinh sống tại Ngôi nhà được bảo hiểm hoặc người làm thuê cho Người được bảo hiểm tại Ngôi nhà được bảo hiểm.
Các Điểm Loại Trừ Bồi Thường
-Tổn thất hoặc thiệt hại gây ra do ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn ngoại trừ tổn thất hoặc thiệt hại đối với Tài sản được bảo hiểm gây ra bởi ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn do một rủi ro được bảo hiểm gây ra. -Tổn thất, thiệt hại đối với các công trình kiến trúc nằm ngoài Ngôi nhà được bảo hiểm, trừ hệ thống tường bao và hệ thống cửa ra vào Ngôi nhà được bảo hiểm. -Ngôi nhà được bảo hiểm bị bỏ trống, không có người cư trú hoặc không có người sử dụng liên tục từ 60 ngày trở lên tính từ thời điểm trước khi xảy ra tổn thất. -Bất kỳ hành động nào được quy cho là:
  • Chiến tranh (Dù có tuyên bố chiến tranh hay không), nội chiến.
  • Khủng bố
  • Binh chiến, nổi loạn của quân đội hoặc dân chúng, khởi nghĩa, phiến loạn
-Tịch thu, trưng dụng cho quân đội, trưng thu hoặc phá hủy theo lệnh hợp pháp về mặt pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. -Vũ khí nguyên tử hay phóng xạ, nhiễm xạ. -Chất amiăng dưới bất kỳ hình thức hoặc số lượng nào. -Hành động gian lận, hành động cố ý hay biết trước hậu quả có thể xảy ra nhưng vẫn thực hiện hoặc có sự đồng lõa của Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện, Người được bảo hiểm hoặc các thành viên trong gia đình, Người được bảo hiểm đang sinh sống trong ngôi nhà được bảo hiểm. -Dữ liệu điện tử.
Hồ Sơ Yêu Cầu Bồi Thường
- Giấy yêu cầu bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân - Giấy chứng nhận bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân - Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: 1900 54 54 58