Bảo Hiểm TNDS BB Ô Tô

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự là bảo hiểm bắt buộc (TNDS BB) theo quy định của nhà nước đồng thời giúp bạn có đủ tài chính để bồi thường cho người khác khi không may bạn gây ra tai nạn cho người đó. Nếu không tham gia, bạn sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe (NNTX) là bảo hiểm cho những thiệt hại về tính mạng, thương tật thân thể của người ngồi trên xe do tai nạn khi tham gia giao thông.

1900 29 29 87

Đăng ký tư vấn

Quyền Lợi Bảo Hiểm
 • Chi trả cho Bên thứ ba đối với bảo hiểm TNDS BB tối đa như sau:
 • 150.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn đối với thiệt hại về người.
 • 100.000.000 đồng/1 vụ tai nạn đối với thiệt hại về tài sản.
 • Chi trả cho người ngồi trên xe đối với bảo hiểm Tai nạn (Tự nguyện):
 • 10.000.000 đồng/1 người đối với trường hợp Tử vong do tai nạn;
 • Chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật đối với các Thương tật thân thể (thương tật bộ phận vĩnh viễn, thương tật tạm thời) do tai nạn, tối đa đến 10.000.000 đồng/người/vụ.

1900 29 29 87

Đăng ký tư vấn

Đối Tượng Bảo Hiểm
Tất cả các loại xe được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, có giấy kiểm định đi đường và bao gồm các loại xe như sau:
 • Xe không kinh doanh vận tải
 • Xe kinh doanh vận tải
 • Xe tải chở hàng

1900 29 29 87

Đăng ký tư vấn

Quy Tắc Bảo Hiểm
 • Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự: theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài Chính và Nghị Định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính Phủ. Trường hợp quy tắc Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đính kèm Hợp Đồng này bị sửa đổi, bổ sung do Bộ Tài Chính/Chính Phủ thay đổi hoặc ban hành Thông tư hoặc Nghị định mới, Bên A phải thông báo cho Bên B về nội dung thay đổi trước thời điểm áp dụng.
 • Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe (NNTX): theo Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 370/2018/QĐ-PTI ngày 26/12/2018 của Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện. Trường hợp Quy tắc Bảo hiểm tai nạn tự nguyện xe ô tô đính kèm Hợp Đồng này bị sửa đổi, bổ sung do Công Ty Bảo Hiểm thay đổi hoặc ban hành quy định mới, Bên A phải thông báo cho Bên B về nội dung thay đổi trước thời điểm áp dụng.

1900 29 29 87

Đăng ký tư vấn

Phạm Vi Bồi Thường
Phạm vi bảo hiểm:
 • Đối với Bảo hiểm TNDS BB:
 • Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
 • Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra.
 • Đối với bảo hiểm tai nạn NNTX (Tự nguyện):
 • Thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe do tai nạn liên quan trực tiếp từ việc sử dụng xe.
 • Thiệt hại thân thể đối với người ngồi trên xe do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình tham gia giao thông.

1900 29 29 87

Đăng ký tư vấn

Các Điểm Loại Trừ Bồi Thường
Theo quy tắc loại trừ bảo hiểm tai nạn cá nhân của PTI

1900 29 29 87

Đăng ký tư vấn

Hồ Sơ Yêu Cầu Bồi Thường
- Ngay khi xảy ra tai nạn, giữ nguyên hiện trường (nếu có thể) và gọi ngay cho Hotline của PTI: 1900 545475 để thông báo sự cố phát sinh (trừ trường hợp bất khả kháng) để được Giám định viên hướng dẫn; - Hồ sơ bồi thường sẽ được Giám định viên Công ty Bảo hiểm yêu cầu cung cấp theo mỗi tình huống, dựa theo Quy định của Thông tư số 04/2021/TT-BTC ban hành ngày 15/01/2021 của Bộ Tài Chính và Nghị Định số 03/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15/01/2021 của Chính Phủ.

TƯ VẤN THÔNG TIN BẢO HIỂM

Bạn đang cần hỗ trợ tư vấn về bảo hiểm, đừng ngại hãy liên hệ với chúng tôi ngay....
ĐĂNG KÝ