Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân

Cuộc sống luôn có những tai nạn dù lớn hay nhỏ bất ngờ đến với chúng ta. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ mà còn là tổn thất về tài chính. Hãy trang bị cho mình một kế hoạch thông minh để ứng phó với sự cố thường ngày bạn nhé.

Quyền Lợi Bảo Hiểm
Người được bảo hiểm bị tử vong, mất tích, thương tật vĩnh viễn hay thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiêm quy định tại Điều 5 và Điều 8 của Chương trình bảo hiểm này, Bảo hiểm PVI sẽ chỉ trả một số tiền cụ thể theo Bảng Quyền lợi như sau:
Gói Gói 1 Gói 2
Số tiền bảo hiểm/Người/Vụ 100.000.000 đồng 50.000.000 đồng
A.    Quyền lợi tử vong và mất tích 100.000.000 đồng 50.000.000 đồng
B.     Thương tật toàn bộ vĩnh viễn 100.000.000 đồng 50.000.000 đồng
C.     Thương tật bộ phận vĩnh viễn Theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật đính kèm Theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật đính kèm
D.    Thương tật tạm thời Theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật đính kèm Theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật đính kèm
Đối Tượng Bảo Hiểm
Tổng công ty Bảo hiểm PVI (gọi tắt là Bảo hiểm PVI) nhận báo hiểm tai nạn cá nhân cho mọi công dân Việt Nam và Người nước ngoài đang sinh sống hợp pháp tại Việt Nam từ đủ 01 tuổi đến 70 tuổi (tính theo lần sinh nhật gần nhất), loại trừ các đối tượng sau đây:
- Những người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư.
- Những người bị tàn tật hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
- Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.
Quy Tắc Bảo Hiểm
BẢO HIẾM TAI NẠN CÁ NHÂN THIẾT YẾU (Theo Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn cá nhân ban hành theo Quyết định số 1359/QĐ-PVIBH ngày 21 tháng 08 năm 2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI)
Phạm Vi Bồi Thường

- Những rủi ro được bảo hiểm

Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn hoặc do Người được bảo hiểm có hành động tự vệ chính đáng, hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp cũng được coi là tai nạn. Người được bảo hiểm mất tích và Tòa án có quyết định tuyên bố là mất tích do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm. (Bảo hiểm PVI - Chương trình Bảo hiểm Tai nạn cá nhân thiết yếu - Áp dụng từ ngày 05 tháng 10 năm 2020) Rủi ro được bảo hiểm phải xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam và trong thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiệm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Hiệu lực bảo hiểm

Bảo hiểm tai nạn cá nhân có hiệu lực kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm ghi trên hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm với điều kiện bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm đóng phí đầy đủ theo đúng thời hạn thanh toán trên hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm và phù hợp với quy định của pháp luật.
Các Điểm Loại Trừ Bồi Thường
 • Vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế an toàn lao động
 • Do hành động cố ý của bản thân
 • Tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ việc hành động dưới tác động của cồn, ma túy, các chất kích thích khác
 • Tham gia ẩu đả, trừ trường hợp tự vệ
 • Các bệnh tật, bệnh nghề nghiệp, thai sản
 • Các rủi ro thiên tai, phóng xạ, hạt nhân, hóa chất có độc hay ảnh hưởng do các vụ nổ
 • Tham gia các hoạt động hàng không
 • Chiến tranh, nội chiến, bạo động, …
 • Mất tích không do tai nạn
 • Đột tử, tử vong không rõ nguyên nhân
 • Tham gia tập luyện, thi đấu thể thao chuyên nghiệp
Hồ Sơ Yêu Cầu Bồi Thường
Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của PVI: Chứng từ y tế
 • Chứng nhận thương tích
 • Chứng từ y tế đã điều trị tại bệnh viện
Chứng từ khi tử vong
 • Giấy chứng tử
 • Giấy xác nhận quyền thừa kế có công chứng
Biên bản tai nạn  
 • Tường trình tai nạn có xác nhận của cơ quan/
Chính quyền địa phương nơi cư trú
 • TNGT có biên bản Công an + GPLX + CMND