DevOps Engineer

  • Lương: Thoả Thuận
  • Bộ phận: Công Nghệ
  • Hình thức: Full-Time
  • Địa điểm:
    1/2 Đường 33 Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, HCM
  • Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2023

1. Mô tả công việc:

– Cài đặt, cấu hình các hạ tầng về phần mềm phục vụ cho dự án

– Quản trị, vận hành các hạ tầng phần mềm

– Thiết lập, viết các script cho các hệ thống CI/CD

– Tham gia việc triển khai các ứng dụng lên hệ thống

– Hỗ trợ developer trong việc phân tích log, tìm lỗi từ hạ tầng phần mềm

– Hỗ trợ tester trong việc thiết lập môi trường test

– Hỗ trợ khách hàng để setup cơ sở hạ tầng khi cần thiết

2. Yêu Cầu Công Việc

– Có từ 1,5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí DevOps Developer

– Sử dụng thành thạo các Infrastructure platform/tool như Terraform hoặc Ansible

– Có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ AWS

– Quen thuộc với Kubernetes (cài đặt, triển khai, cấu hình, down/up scaling)

– Có kinh nghiệm với Jenkins là lợi thế

– Biết sử dụng và deploy trên app server Apache Tomcat, Nginx là lợi thế

– Đọc hiểu tiếng Anh tốt là lợi thế